Zita Jacobs - e-Service

Preislisten

Zita Jacobs Heizöltank-Preisliste 04/2023

Zita Jacobs Heizöltank-Preisliste 04/2023 (181,5 KiB)

Allgemeines

Fachbetriebsbescheinigung Zita Jacobs GmbH

Fachbetriebsbescheinigung Zita Jacobs GmbH (219,4 KiB)

Peiltabellen

BTD-Stahzylindertank-Peiltabellen

Peiltabelle_1.000 ltr. Ø 1.000 mm
Peiltabelle_3.000 ltr. Ø 1.250 mm
Peiltabelle_5.000 ltr. Ø 1.600 mm
Peiltabelle_7.000 ltr. Ø 1.600 mm
Peiltabelle_10.000 ltr. Ø 1.600 mm
Peiltabelle_13.000 ltr. Ø 1.600 mm
Peiltabelle_16.000 ltr. Ø 1.600 mm
Peiltabelle_10.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_13.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_16.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_20.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_25.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_30.000 ltr. Ø 2.000 mm
Peiltabelle_20.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_25.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_30.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_40.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_50.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_60.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_40.000 ltr. Ø 2.900 mm
Peiltabelle_50.000 ltr. Ø 2.900 mm
Peiltabelle_60.000 ltr. Ø 2.900 mm
Peiltabelle_80.000 ltr. Ø 2.900 mm
Peiltabelle_100.000 ltr. Ø 2.900 mm

GFK-Kugel-Peiltabellen

Peiltabelle_14.000 ltr. Ø 3.000 mm
Peiltabelle_12.000 ltr. Ø 2.840 mm
Peiltabelle_10.000 ltr. Ø 2.680 mm
Peiltabelle_8.000 ltr. Ø 2.500 mm
Peiltabelle_6.000 ltr. Ø 2.260 mm
Peiltabelle_5.000 ltr.Ø 2.130 mm
Peiltabelle_4.000 ltr.Ø 1.970 mm

Kunststofftank-Peiltabellen

NAU

Peiltabelle_1.000 ltr. Nylon-BAF
Peiltabelle_1.500 ltr. Nylon-BAF
Peiltabelle_2.000 ltr. Nylon-BAF

Werit

Peiltabelle_Techno_753 E
Peiltabelle_Techno_1002 E
Peiltabelle_Techno_1003 E
Peiltabelle_Techno_1503 E
Peiltabellen PE Werit 800-1.000 ltr.
Peiltabellen PE Werit 1.500-2.000 ltr.
Peiltabellen PE Werit 2.500-5.000 ltr.

Schütz

Peiltabelle Batterietank 1.100
Peiltabelle Batterietank Horizontal 1.000
Peiltabelle Batterietank Horizontal 1.500
Peiltabelle Batterietank Horizontal 1.850
Peiltabelle Batterietank Horizontal 2.000
Peiltabelle Batterietank Horizontal 2.600
Peiltabelle Batterietank Horizontal 3.000
Peiltabelle Batterietank Vertikal 1.000
Peiltabelle Batterietank Vertikal 1.600
Peiltabelle Batterietank Vertikal 2.000
Peiltabelle Cubic-Tank 1.050
Peiltabelle Cubic-Tank 1.600
Peiltabelle Cubic-Tank 1.850
Peiltabelle Cubic-Tank 2.200
Peiltabelle Euro-Tank 1.000
Peiltabelle Euro-Tank 1.500
Peiltabelle Modultank 600
Peiltabelle Modultank 750
Peiltabelle Modultank 1.000
Peiltabelle Multi_TIT_VET 700
Peiltabelle Multi_TIT_VET 1.000
Peiltabelle Tank_im_Tank 750
Peiltabelle Tank_im_Tank 1.000
Peiltabelle Tank_im_Tank 1.500